Spring naar hoofd-inhoud

Kalender 2017-2018

spreekuur schoolmaatschappelijk werkster

In Varsseveld houdt schoolmaatschappelijk werkster, Liedy Claus in school inloopspreekuur voor ouders van 8.30 tot 9.30 uur. Ouders kunnen een afpsraak maken via: L.Claus@sensire.nl of 06-10264426

open dag De Wegwijzer, Sinderen

Vandaag houden we op Sinderen een open dag van 9 tot 12 uur.

Openlucht museum Arnhem

Vandaag gaan de kinderen van de groepen 3 en 4 uit Varsseveld naar het Openlucht Museum in Arnhem.

schoolkamp groep 7 Varsseveld

Groepen 7 gaan 17/18 mei op kamp naar Aalten.

Pinksteren

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

verjaardag Sinderen

Vandaag vieren de juffen in Sinderen hun verjaardag.

spreekuur schoolmaatschappelijk werkster

Vanochtend van 8.15 tot 9.30 uur houdt de schoolmaatschappelijk werkster Liedy Claus spreekuur in Varsseveld. Als ouders een afspraak met haar willen maken, kunnen zij mailen: L.Claus@sensire.nl of bellen: 06-10264426

Sporttoernooi

Voor de groepen 7 en 8 wordt vandaag een sporttoernooi gehouden, atletiek.

MR-vergadering

MR vergadering om 19.30 uur in Varsseveld. De agenda van deze vergadering is te vinden onder Onze School - Medezeggenschapsraad - Agenda en Notulen.

Den Es

Vandaag komen enkele bewoners van Den Es naar groep 1/2A.